به وب سایت کمپرسور سازی مجیدی خوش آمدید. بازرگانی مجیدی یکی ازبزرگترین و باکیفیت ترین تولید کننده های تبریز به شمار میرود.